menu-Goodwill
1
4
2
5
0
2
0
3
8
ATRAȘI PENTRU CLIENȚI
ETAPELE COLABORĂRII PENTRU SUCCES
1. Consultanţă gratuită în etapa precontractuală
În această etapă un reprezentant al firmei noastre se va deplasa la Dvs. și veți discuta despre planurile Dvs., despre posibilitățile de finanțare, vom verifica eligibilitatea Dvs. și vă vom prezenta cum vom putea depune cererea de finanțare și implementa proiectul cu succes.

Pe lângă aceste informaţii vă mai asigurăm următoarele servicii cu titlu GRATUIT:

a. Consultanţă tehnică pe teren: echipa noastră de ingineri va efectua o vizită pe teren pentru colectarea informaţiilor necesare definitivării planului de proiectare şi pentru pregătirea elaborării studiilor de fezabilitate;

b. Verificare eligibilitate: echipa noastră de consultanţă va efectua o vizită pe teren pentru a realiza un raport de eligibilitate pentru proiectele de finanţare nerambursabilă de interes pentru comună (pentru care avem suficient de multe informaţii pentru efectuare analizei).


2. Semnarea contractului de consultanţă
Această etapă va fi realizată cu respectarea normelor şi principiilor OUG 34 / 2006 în ceea ce priveşte derularea achiziţiilor publice: putem trimite oferte informative pentru prospectare de piaţă şi oferte finale de servicii de consultanţă şi de proiectare (după caz) pe baza invitaţiilor şi a caietelor de sarcini primite.
3. Desemnarea unui consultant de specialitate
După ce plata a fost efectuată conform contractului, un consultant – cu care veți lucra în etapele următoare – se va deplasa la Dvs. pentru a stabili toate detaliile legate de elaborarea proiectului.
4. Elaborarea proiectul de către consultant.
În această etapă va fi nevoie de o comunicare eficientă între Dvs. și consultant deoarece e nevoie să trimiteți informațiile și documentele solicitate - astfel proiectul va reflecta ideile Dvs. de dezvoltare şi va fi croit pe nevoile întreprinderii. În cazul în care aţi optat şi pentru servicii de proiectare, atunci consultantul va fi persoana principală de contact şi va asigura comunicarea şi cu echipa de proiectanţi / ingineri.
5. Finalizarea scrierii proiectului
După finalizare proiectul va fi verificat prin sistemul de management al calităţii Goodwill – şi în acelaşi timp desigur poate fi consultat şi de Dvs. înainte de depunere. Listarea documentelor şi întocmirea dosarului va fi realizată de consultant, după care va planifica o delegaţie la Dvs. în vederea semnării şi ştampilării cererii de finanţare. După semnare şi ştampilare vom proceda la scanarea integrală a dosarului semnat şi ştampilat – astfel vom păstra o copie fidelă a documentaţiei. Suntem responsabili şi pentru trimiterea documentaţiei la finanţator cu respectarea termenelor limită şi condiţiilor de formă – etapă pe care o realizăm cu ajutorul unor parteneriate de încredere pe care le avem cu cei mai mari furnizori de servicii de curierat din ţară.
6. Consultanţă pe perioada evaluării proiectului
Pe perioada evaluării proiectului există posibilitatea ca organismul / autoritatea care realizează evaluarea proiectului să trimită solicitări de clarificări pentru documentaţia depusă. Aceste solicitări de clarificări vor fi rezolvate în termenul dat de către consultantul de specialitate. De asemenea consultantul de specialitate vă va ajuta şi după aprobarea proiectului în etapa de contractare: vă va consilia în obţinerea şi pregătirea documentaţiei necesare pentru semnarea contractului de finanţare.
7. Implementarea proiectelor de succes
După semnarea contractului de finanţare începe etapa de implementare, etapă în care consultantul va juca un rol principal: va oferi consultanţă în organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică, întocmirea şi depunerea dosarelor de plată/rambursare, în elaborarea rapoartelor de progres şi a raportului final, în elaborarea rapoartelor pe perioada de post-implementare (3-5 ani după finalizarea investiţiei) și va fi prezent la verificările de teren efectuate de instituţiile abilitate.