menu-Goodwill
1
4
6
1
7
1
4
2
3
ATRAȘI PENTRU CLIENȚI
GARANŢII
Goodwill Consulting este singura firmă de consultanţă din România care oferă clienților cinci tipuri de garanţii, prin care vă asigurăm că suma investită în colaborarea cu noi va fi o afacere profitabilă.


Garanția monitorizării:
Veți primi suma de 300Euro, de fiecare dată, în cazul în care nu sunteți înștiințat în maxim 2 zile lucrătoare de la apariția unor noi apeluri naţionale de finanţare nerambursabilă prin Fonduri Structurale 2014-2020, sau PNDR 2014-2020, ale căror condiţii de eligibilitate le-ați putea îndeplini.


 Garanția de formă:
În cazul în care respingerea unui proiect este cauzată de nerespectarea cerințelor de formă, restituim integral avansul plătit.


Garanția corecției financiare:
În cazul în care aceasta este imputabilă Prestatorului, iar Beneficiarul și-a respectat obligațiile lui privind trimiterea informațiilor și documentelor necesare în implementare, Prestatorul renunță la ultima tranșă de 25% din comisionul de succes.


Garanția  investiției:
În cazul în care pentru un client se depun un număr mai mare de două proiecte, Prestatorul garantează că cel puțin unul o să fie câștigător, pentru ca investiția în serviciile noastre să devină rentabilă. În astfel de situații, Prestatorul garantează cu tariful de bază achitat.


Garanția  de succes:
În cazul în care, dintr-un număr mai mare de cinci proiecte depuse, cel puțin patru nu vor fi câștigătoare, Prestatorul restituie contravaloarea tarifului de bază. Această garanție reflectând rata de succes Goodwill Consulting, care este de 81%.